Nagbabala ang FDA sa mga mamimili upang hanapin ang mga 2 salitang ito sa mga pandagdag at pagkain

Kung nakikita mo ito sa packaging, maaari itong maging isang pangunahing pulang bandila.


Not every product being sold on shelves is safe for everyone to use. That's why warning labels are extremely important, as they let us know about the risks that might be associated with certain items—and if those risks apply to us. Unfortunately, labels can also be misleading: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is now alerting shoppers that the supplements or food they are buying could be unsafe if the packaging includes two specific words. Read on to find out what you should watch out for when shopping.

Basahin ito sa susunod:If You Use This Common Medication, the FDA Has a Major New Warning for You.

The FDA doesn't approve certain products before they're sold to the public.

A grocery's cashier checking out products.
ISTOCK

In the interest of public health and safety, the FDA is responsible for regulating a number of products consumers use, including food and dietary supplements. But unlike most of the medicines you see on the market, the agency doesn't have to approve food products and supplements before they're sold to the general public. According to the FDA, it does not have premarket approval (PMA) for either of these, except under certain instances.

PMA "is the FDA process of scientific and regulatory review to evaluate the safety and effectiveness" of certain products before they're marketed and sold to consumers, the agency explains. This four-step approval review process is the "most stringent" type of marketing application required by the FDA.

Now the agency is warning you to look out for two words that could mislead you.

Woman Shopping At The New Normal, Supermarket With Corona Virus
ISTOCK

In a May 10 consumer update, the FDA alerted shoppers to look out for these two words on supplements and food products: "FDA Approved." According to the agency, some companies try to use this phrase on their website, commercials, or packaging for a product, even when the product did not receive approval from the FDA before being put on the market.ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

"The FDA is responsible for protecting public health by regulating human drugs and biological products, animal drugs, medical devices, tobacco products, food (including animal food), cosmetics, and electronic products that emit radiation," the agency explained. "But not all those products undergo premarket approval—that is, a review of safety, quality, and effectiveness by FDA experts and agency approval before a product can be sold to consumers. In some cases, the FDA's enforcement efforts focus on products after they are already for sale."

Kaugnay:Para sa higit pang napapanahon na impormasyon, mag-sign up para sa aming pang-araw-araw na newsletter.

The FDA only reviews some foods before they are sold.

Middle age man buying food in grocery store, wearing medical mask
Shutterstock

When it comes to food, many products do not have to gain FDA approval before being sold to shoppers. The agency doesn't approve food products, individual food labels, medical foods, or even infant formula. "Any statements on food products must be truthful and not misleading—and must comply with any regulatory requirements for the type of statement, as applicable," the FDA warned.

But there are some exceptions for additives in food. The FDA said it does have the authority to approve certain ingredients before they're used in food, which includes food additives and color additives. Companies looking to add new food additives or color additives to food are responsible for providing the FDA with information that demonstrates the additives are safe, and the agency will evaluate this safety data for approval.

"Certain food ingredients, such as those that are considered 'generally recognized as safe' (GRAS) for their intended conditions of use by scientific experts, do not require premarket approval by the FDA," the agency further explained. "The FDA has a voluntary notification process under which a manufacturer may submit a conclusion that the use of an ingredient is GRAS."

And many dietary supplements are sold without the FDA being notified.

A senior woman reading a vitamin bottle label in the pharmacy
ISTOCK

According to the FDA, companies manufacturing dietary supplements are responsible for ensuring that their own products are safe before marketing and selling them, but they don't have to seek approval from the agency beforehand. "The FDA is not authorized to approve dietary supplements for safety and effectiveness. In fact, many dietary supplements can be marketed without even notifying the FDA," the agency warned.

Ang tanging pagbubukod para sa mga ito ay ang mga kumpanyang nagsisikap na magbenta ng mga pandagdag na naglalaman ng mga bagong sangkap na pandiyeta (NDIS) ay dapat magsumite ng isang abiso sa kaligtasan ng premarket sa FDA ng hindi bababa sa 75 araw bago marketing ang kanilang produkto. Kahit na sa kasong ito, gayunpaman, ang suplemento ay hindi masasabing "inaprubahan ng FDA." Lamang sa sandaling ang isang suplemento ay ibinebenta ay maaaring kumilos ang ahensya laban dito kung ang mga alalahanin sa kalusugan ng publiko ay lumitaw tungkol sa kaligtasan ng produkto o isang sangkap sa loob nito.

"Ang logo ng FDA ay para sa opisyal na paggamit lamang ng gobyerno. Ang logo ng FDA ay hindi dapat gamitin upang mali ang pagpapahayag ng ahensya o iminumungkahi na inendorso ng FDA ang anumang pribadong samahan, produkto, o serbisyo," pagtatapos ng ahensya.

Basahin ito sa susunod: Kung uminom ka ng sikat na inumin na ito, ang FDA ay may pangunahing bagong babala para sa iyo .


Categories: Kalusugan
Ang anak ni Victoria Beckham ay nagulat lamang sa kanya sa pamamagitan ng pagbubunyag nito sa Instagram
Ang anak ni Victoria Beckham ay nagulat lamang sa kanya sa pamamagitan ng pagbubunyag nito sa Instagram
6 na dahilan kung bakit ang mga lalaki na pambabae kababaihan at "puntos" sa normal
6 na dahilan kung bakit ang mga lalaki na pambabae kababaihan at "puntos" sa normal
Buhay na alahas: isang natatanging at eleganteng paraan upang accessorize
Buhay na alahas: isang natatanging at eleganteng paraan upang accessorize